In Woonzorgcentrum Sint Anna Boxmeer verblijven 180 bewoners die aangaven het fijn te vinden wanneer ze wat meer buiten konden zijn. De teamleider diende een verzoek voor een duo-fiets in bij Stichting Barmhartige Fiets die gehonoreerd werd.