Stichting Barmhartige Fiets is in 2013 opgericht door ENRA verzekeringen B.V. en Bovemij. Beide ondernemingen willen met het oprichten van de stichting een structurele maatschappelijk verantwoorde bijdrage leveren door (fiets)mobiliteitsprojecten te ondersteunen.

Niet iedereen heeft het geluk dat hij of zij de beschikking heeft over een vervoersmiddel. Financiële beperkingen of calamiteiten kunnen hier de oorzaken van zijn. Onze stichting is er speciaal voor deze groep en wij zorgen ervoor dat mensen mobiel blijven door fietsen te schenken wanneer de situatie daarom vraagt.

Doelstelling

De doelstelling van de Stichting is om jaarlijks zoveel mogelijk mobiliteitsprojecten te ondersteunen. De ondersteuning kan terecht komen bij particulieren, instanties en verenigingen; commerciële bedrijven komen niet voor ondersteuning in aanmerking. De ondersteuning vindt altijd plaats in natura en bestaat uit het leveren van één of meer fietsen. Voor de levering van de fietsen wordt samengewerkt met gekwalificeerde (Bovag) Fietsbedrijven.

ANBI-status

Onze Stichting heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instellingen ) gekregen. Hierdoor kunnen donaties en legaten belastingvrij aan onze stichting geschonken worden.

Jaarrekening

De jaarrekening 2019 is hier te downloaden.
De jaarrekening 2018 is hier te downloaden.
De jaarrekening 2017 is hier te downloaden.
De jaarrekening 2016 is hier te downloaden.
De jaarrekening 2015 is hier te downloaden.
De jaarrekening 2014 is hier te downloaden.
De jaarrekening 2013 is hier te downloaden.